Cách Vào Web Khi Lỗi HHTQTM.COM Thuyết Minh MXH HHNINJA

Tinh Thần Biến Phần 3

Tinh Thần Biến Phần 3
Tập
12/12
Thể Loại
3D
Trạng Thái
Hoàn Thành
Năm
2021

Danh Sách Phần

Tìm Nhanh Tập

Nội Dung Phim

Lượt Theo Dõi: 3

Cấp Bậc Tu Luyện:

* Phàm Nhân Giới:

= Hậu Thiên Kỳ - Tiên Thiên Kỳ - Độ Tứ Cửu Tiểu Thiên Kiếp - Kim Đan Kỳ - Nguyên Anh Kỳ - Độ Lục Cửu Đại Thiên Kiếp - Động Hư Kỳ - Không Minh Kỳ - Độ Kiếp Kỳ - Độ Cửu Cửu Trọng Kiếp - Đại Thành Kỳ - Phi Thăng Tiên Ma Yêu Giới.

= Tán Tiên, Tán Yêu, Tán Ma (độ kiếp thất bại, chia thành 12 kiếp, mỗi một kiếp đều đại diện cho thực lực khác nhau):

Nhất Kiếp (thực lực khó lường).

Nhị Kiếp (đại khái tương đương với thực lực Độ Kiếp Trung - Hậu Kỳ).

Tam Kiếp (thông thường là thực lực Đại Thành Kỳ của tu chân giả).

Tứ Kiếp (tương đương với Thiên Tiên cấp 1 - Thiên Tiên tổng cộng chia làm 9 cấp).

Thất Kiếp (chính là Thiên Tiên cấp 4).

Thập Nhị Kiếp (ngang ngửa với Thiên Tiên cấp 9).

* Tiên Ma Yêu Giới:

= Thiên Tiên (tương đương với Thiên Ma, Thiên Yêu) - Kim Tiên (tương đương với Ma Vương, Yêu Vương) - Huyền Tiên (còn được xưng Tiên Đế, tương đương với Ma Đế, Yêu Đế) - Độ Thần Kiếp - Phi Thăng Thần Giới.

* Ám Tinh Giới:

= Phổ Thông (tương ứng Kim Tiên trở xuống) - Vương Cấp (tương ứng Kim Tiên, Ma Vương, Yêu Vương) - Đế Cấp (tương ứng Tiên Đế, Ma Đế, Yêu Đế) - Độ Thần Kiếp - Phi Thăng Thần Giới.

* Thần Giới:

= Dự Bị Thần Nhân - Thần Nhân (hạ cấp - trung cấp - thượng cấp) - Thiên Thần (hạ bộ - trung bộ - thượng bộ, lĩnh ngộ không gian pháp tắc) - Thần Vương (không có cấp bậc rõ ràng, số lượng rất ít, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc: Gia Tốc, Tĩnh Chỉ) - Thiên Tôn (thuộc hàng truyền thuyết, số lượng cực kỳ ít, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc: Đảo Lưu, do Chưởng Khống Giả - người sáng tạo ra vũ trụ lựa chọn hoặc cũng có thể tự cảm ngộ).

* 3 Chưởng Khống Giả:

- Hồng Mông (sinh mệnh đầu tiên).

- Lâm Mông (ở trong vũ trụ của Hồng Mông đã sáng tạo ra vũ trụ Lâm Mông của riêng mình).

- Tần Mông (ở trong vũ trụ của Lâm Mông, Tần Vũ đã sáng tạo ra vũ trụ Tần Mông của riêng mình, đã hoàn thiện nhưng vẫn chưa có sự sống và mới ở giai đoạn dần sáng tạo ra sự sống và văn minh).

* Công Pháp Tinh Thần Biến:

= Hậu Thiên Kỳ - Tiên Thiên Kỳ - Tinh Vân (Kim Đan Kỳ) - Lưu Tinh (Nguyên Anh Kỳ) - Tinh Khắc (Động Hư Kỳ) - Hành Tinh (Không Minh Kỳ) - Độ Kiếp Kỳ - Hằng Tinh (Đại Thành Kỳ).

= Sau này, Tần Vũ sáng tạo thêm các cảnh giới sau: Ám Tinh - Hắc Động - Nguyên Điểm - Càn Khôn - Vũ Trụ Sơ Khai - Vũ Trụ Đại Thành (Phàm Nhân Giới - Tiên Ma Yêu Giới - Thần Giới).

north