Cách Vào Web Khi Lỗi HHTQTM.COM Thuyết Minh MXH HHNINJA

Ta Là Tà Đế Remake

Ta Là Tà Đế Remake
Tập
86/100
Thể Loại
2D
Trạng Thái
Đang Cập Nhật
Năm
2023

Tìm Nhanh Tập

Nội Dung Phim

Lượt Theo Dõi: 18

Tung hoành vạn giới, sử thượng tối nhục, nhất soái Tà Đế. Tuyệt thế mỹ nam tử Tạ Diệm một sớm xuyên qua rơi vào yêu nữ oa, vì không bị thải bổ đến chết, xuyên qua chư thiên vạn giới, trảm vị diện chi tử, cự Liên Bang dương di. Chung thành một thế hệ Tà Đế chuyện xưa.
Cảnh giới:
- Chủ Thế Giới:
Hậu Thiên Cảnh (Luyện Thể Cảnh): Nhất Trọng -> Cửu Trọng
Ngụy Tiên Thiên
Tiên Thiên Cảnh: Nhất Trọng -> Cửu Trọng (Sơ Kỳ -> Trung Kỳ -> Hậu Kỳ -> Đỉnh Phong)
Trọng Thiên Cảnh (Tiên Nhân Cảnh)
Trọng Thiên Chi Thượng Cảnh
- Bá Quyền Thế Giới:
Cách Đấu Sĩ: Phổ Thông -> Đỉnh Phong
Cách Đấu Gia: Cấp C -> Cấp B -> Cấp A -> Cấp S -> Cấp S (Sơ Cấp -> Trung Cấp -> Hậu Cấp -> Đỉnh Phong)
- Càn Minh Thế Giới: Võ Giả Cấp -> Đại Sư Cấp -> Thần Võ Cảnh (Tông Sư Cấp)
- Cấm Chú Thế Giới: Sơ Cấp -> Trung Cấp -> Cao Cấp -> Cấm Chú Cấp -> Siêu Cấm Chú Cấp
- Đào Đô Thế Giới: Luyện Khí Cảnh -> Trúc Cơ Cảnh -> Kim Đan Cảnh -> Nguyên Anh Cảnh -> Hóa Thần Cảnh -> Phi Thăng Cảnh (Tiên Nhân Cảnh).

north